Painoindeksi

Painoindeksi eli Body Mass Index, BMI on luku, jonka avulla voidaan arvioida ihmisen suhteellista lihavuutta tai laihuutta. Sivujemme ilmainen painoindeksilaskuri on työkalu, jolla voit laskea painoindeksi -arvon omalle kohdallesi.

Painoindeksilaskuri

Pituus: cm
Paino: kg
Täytä pituus ja paino, jotta painoindeksi voidaan laskea.Painoindeksi määritelmät

BMI Määritelmä
alle 15 Sairaalloinen alipaino
15 – 16,9 Merkittävä alipaino
17 – 18,4 Normaalia alhaisempi paino
18,5 – 24,9 Normaali paino
25 – 29,9 Lievä ylipaino
30 – 34,9 Merkittävä ylipaino
35 – 39,9 Vaikea ylipaino
yli 40 Sairaalloinen ylipaino

Painoindeksilaskurin käyttö

Painoindeksi lasketaan syöttämällä pituus ja paino oheiseen laskuriin. Laskettuasi painoindeksin voit katsoa oheisesta taulukosta mitä oma BMI-lukusi tarkoittaa käytännössä. Ilmainen painoindeksilaskuri on tarkoitettu suuntaa-antavaksi työkaluksi eikä sitä ole tarkoitettu jatkuvaan (esim. päivittäiseen) painontarkkailuun. Säännöllinen tarkastelu esimerkiksi aloittaessasi painonpudotuksen eli laihdutuksen tai dieetin ja aina välillä dieetin edetessä voi olla hyödyllistä. Mikälisi sinulla on sairauksia tai muita epäilyksiä terveydentilaasi koskien, kannattaa painonpudotuksen tavoitteista keskustella myös lääkärisi kanssa. Painoindeksilaskuri on naisten sekä miesten käytössä toimiva laskuri.

Mitä painoindeksi kertoo

Painoindeksilaskuri laskee ihmisen pituuden ja painon suhteen standardiksi määritellyllä kaavalla. Normaali painoindeksi on määritelty välille 18,5 – 25,0. Lukua 25,0 suuremmat luvut tulkitaan ylipainoksi eli lihavuudeksi ja alle 18,5 painoindeksi -luvut alipainoksi eli laihuudeksi. Tulee kuitenkin huomioida, että painoindeksi ei sovi erityistilanteisiin kuten lasten tai vanhusten painon arviointiin. Painoindeksi ei myöskään ole paras mittari poikkeuksellisen lyhytkasvuiselle tai pitkäkasvuiselle ihmiselle. Myös poikkeuksellisen lihaksikkaat henkilöt kuten kehonrakentajat ja voimamiehet eivät saa painoindeksilaskuria käyttämällä soveltuvia tuloksia, koska painoindeksilaskuri ei huomioi lihasmassaa.

Body Mass Index (BMI)

Painoindeksin juuret yleisemmässä käytössä ovat 1970-luvulla. Suomen terveydenhuolto alkoi laajemmin hyödyntää tätä laskentaa 1980-luvulla. Alunperin painoindeksin kehitti jo vuonna 1835 belgialainen matemaatikko Adoplhe Quetelet.

Queletin kehittämä laskukaava perustuu hänen havaintoihinsa siitä, että jos ihminen kasvaisi tasaisesti joka suuntaan, olisi painon arvioinnissa käytettävä pituuden kuutiota. Koska näin ei kuitenkaan ole, Quelet laski, että ihmisen kasvaessa paino nousee lähes tulkoon samalla lailla kuin pituuden neliö.

Painoindeksin mahdolliset virheet

Painoindeksiä laskiessa tulee muistaa, että se on aina vain suuntaa antava. Se kertoo kehon rasvakudoksen määrästä ja näin ollen antaa ihan hyvän yleiskäsityksen. Jokaisen keho on kuitenkin erilainen, joten on otettava huomioon muutama tekijä, jotka mahdollisesti vääristävät painoindeksin antamaa tulosta.

Joidenkin ihmisten kohdalla tilanne voi esimerkiksi olla sellainen, että painoindeksi viittaa normaalipainoon, mutta vatsaontelon sisälle on puolestaan kertynyt liikaa rasvaa. Tällöin puhutaan usein keskivartalolihavuudesta ja parhaiten tästä kertoo vyötärön ympärysmitta, joka voidaan selvittää mittaamalla.

On myös muistettava, että lihakset lisäävät ihmisen painoa. Useilla urheilijoilla painoindeksi ylittää 25 ja lähentelee jo lukua 30, mutta silti rasvakudosta ei ole liikaa. Tällöin on syytä tarkastella kehoa myös silmin, eikä tuijottaa pelkkiä lukuja. Lihakset näkyvät, joten ne on helppo huomioida painoindeksiä laskiessa.

Toisinaan kehoon on kertynyt nestettä ja paino vaihteleekin nesteen määrästä riippuen puolesta kilosta kiloon päivässä ja toisilla jopa kahdesta kolmeen kiloon. Nesteen määrä elimistössä ei kuitenkaan suoranaisesti vaikuta merkittävän paljon painoindeksin tulokseen. Kun nestettä alkaa olla enemmän ja painonvaihtelut selvästi suurempia, voidaan puhua jo sairaudesta. Tällöin henkilöllä saattaa olla pysyvämpää turvotusta, mutta rasvakudosta ei juurikaan ja saadaan virheellinen painoindeksitulos.

Painoindeksi miehet

Painoindeksiä laskiessa on otettava huomioon henkilön sukupuoli, sillä miesten ja naisten välillä on eroja. Painoindeksirajat ovat samat kummallakin sukupuolella, eivätkä täsät syystä välttämttä kerro koko totuutta. Miesten painoindeksi on usein nuoremmalla iällä alhaisempi kuin naisilla, koska miehet kehittyvät usein hitaammin. Vanhemmalla iällä taas painoindeksi on helposti yllättävänkin suuri, joka johtuu usein siitä, että miesten kehot ovat naisia lihaksikkaampia ja näin ollen painoa on suhteessa enemmän.

Miesten painoindeksiä mitattaessa onkin otettava huomioon lihakset ja tarkasteltava ihmisen kehoa kokonaisvaltaisesti. Jos miehellä on esimerkiksi selviä merkkejä keskivartalolihavuudesta, voidaan todennäköisemmin luottaa painoindeksin tulokseen kuin silloin, jos mies on vain lihaksikas, mutta rasvakudosta ei ole näkyvästi missään.

Painoindeksi naiset

Painoindeksi on yleensä helpompi suhteuttaa naisen kehoon. Naisten normaali rasvaprosentti on luonnollisesti suurempi kuin miesten. Tämä toisaalta helpottaa tuloksen arvioimista ja toisaalta taas vaikeuttaa sitä. Tällöinkin on syytä tarkastella kehoa kokonaisuudessaan ja ottaa huomioon se, mikä rasvakudos naisen kehossa on luonnollisesti siihen kuuluvaa ja mikä taas selvästi ylimääräistä. Lievä ylipaino painoindeksillä laskettuna saattaa naisen kohdalla tarkoittaa pelkästään sitä, että kyseisen henkilön vartalo on muodokas.

Naisten kohdalla on myös muistettava, että painonvaihtelut ovat hyvin yleisiä ja varsinkin kuukautisten aikana nestettä kehossa voi olla normaalia enemmän. Naisten kohdalla pätee myös sama kuin miestenkin kohdalla, eli lihasten paino ja selvästi näkyvä keskivartalolihavuus on otettava huomioon painoindeksin paikkansa pitävyyttä avioidessa.

Naistenkin kohdalla myös ikä vaikuttaa asiaan ja onkin syytä muistaa, että painonnousu on luonnollista kasvamisen loppumisenkin jälkeen, kun keho alkaa vasta muotoutua. Painoindeksiä onkin aina syytä tarkastella vain aikuisen ihmisen kohdalla.

Painoindeksin kaava

Miten lasketaan painoindeksi? Painoindeksin laskeminen painoindeksilaskurilla on tehty helpoksi. Painoindeksin voi kuitenkin laskea myös itse, sillä siihen on olemassa ihan selkeä kaava. Painoindeksi on painon suhde pituuden neliöön, eli

paino / (pituus x pituus)

Esimerkki:

Henkilö on 170 cm pitkä ja painaa 60 kg. Tällöin hänen painoindeksinsä lasketaan seuraavasti:

60 / (1,70 x 1,70) = 20,761

Kyseinen henkilö on siis painoindeksitaulukon mukaan normaalipainoinen.

Kuten sanottua, painoindeksiä ei kuitenkaan tule käyttää pelkästään ainoana mittarina vaan se toimii suuntaa-antavana lukuna tarkkailtaessa henkilön painoa ja sen kehitystä.