Rasvaprosentti

Rasvaprosentti kertoo, paljonko rasvakudosta kehossa on. Rasvaprosentin mittaamiseen on olemassa useita eri keinoja ja nykyään sen voi helposti tehdä kehonkoostumusvaa’alla myös kotona. Rasvaprosentti liittyy läheisesti painoindeksiin ja yhdessä nämä kaksi antavat jonkinlaisen kuvan siitä, onko henkilö yli-, ali- vai normaalipainoinen ja paljonko rasvaa kehossa on.

Oikeanlainen rasvaprosentti

Rasvaprosentin suositusarvot on annettu erikseen sekä naisille että miehille.
Naiset:
normaali rasvaprosentti 18-25 %
lievään ylipainoon viittaava rasvaprosentti 25-33%
merkittävään ylipainoon viittaava rasvaprosentti yli 33%
Miehet:
normaali rasvaprosentti 10-20 %
lievään ylipainoon viittaava rasvaprosentti 20-25%
merkittävään ylipainoon viittaava rasvaprosentti yli 25%

Rasvaprosentin suositusarvot riippuvat sukupuolen lisäksi myös iästä ja nämä prosentit viittaavatkin aikuisen ihmisen suosituksiin.

Rasvaprosentin mittaaminen

Rasvaprosentin mittaamiseen on yleisesti käytössä kaksi menetelmää: ihopoimumittaus ja bioimpedanssimittaus.

Ihopoimumittausta suositellaan käytettäväksi urheilijoiden ja aktiivisten liikkujien kohdalla, koska heidän rasvaprosenttinsa on yleensä suositusten sisällä ja virheiden mahdollisuus on tällöin pienempi. Ihopoimumittauksessa rasvaprosentti mitataan neljästä eri kohdasta. Jokaisesta kohdasta mittaus tehdään kolme kertaa ja lasketaan sitten kaikkien mittausten keskiarvo. Testitulos saadaan, kun keskiarvoa verrataan oman iän ja sukupuolen mukaiseen viitearvotaulukkoon.

Bioimpedanssimittaus tehdään laitteella, jonka toiminta perustuu sähkönjohtavuuteen ja sähkövirtaan, joka kiertää kehon läpi mittaustilanteessa. Yleisin mittauslaite toimii siten, että sen päälle mennään seisomaan paljain jaloin ja mittaus tapahtuu kantapäiden kautta. Laite laskee rasvaprosentin perustuen henkilön taustatietoihin ja sähkövirran kiertonopeuteen, sekä laskentakaavoihin. Bioimpedanssimittaus perustuu kehon nestetasapainoon.

Kehonkoostumusvaaka (kuva: Tilt u CC-BY)

Kehonkoostumusvaaka (kuva: Tilt u CC-BY)

Kotiin saatavat kehonkoostumusvaa’at perustuvat bioimpedanssimittaukseen. Monet kotiin saatavat laitteet kertovat rasvaprosentin ja painon lisäksi lihasmassan, vesipitoisuuden ja luuston tiheyden. Kehonmittausvaa’at ovat painonpudottajalle hyvä apu, sillä niiden avulla selviää, onko kehon rasvaprosentti oikeasti pienentynyt.

On olemassa myös erilaisia rasvaprosenttilaskureita, joihin syötetään omia mittoja, sekä sukupuoli ja ikä. Tulokset perustuvat viitteellisiin arvoihin saman sukupuolen edustajien ja samanikäisten joukossa. Näin ollen tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina, mutta ei välttämättä täysin luotettavina.

Rasvaprosentin mittaamisen virheet

Rasvaprosentti antaa hyvin suuntaa kehon rasvakudoksen määrästä, mutta se ei ole aina täysin luotettava. Mittaustavat ja tilanteet voivat molemmat saada aikaan virheitä. Ihopoimumittauksessa on tärkeää, että mittaus tehdään joka kerta täsmälleen samasta kohdasta. Bioimpedanssimittauksessa taas virheet voivat syntyä esimerkiksi kehon nesteystilasta johtuen. Eri vuorokaudenaikoihin kehossa voi olla eri määrä nestettä ja myös ravinto ja liikunta vaikuttavat nesteen määrään. Naisilla myös hormonitoiminta on syytä ottaa huomioon, kun mitataan rasvaprosenttia elektronisesti.

Taulukot, joihin mittaustuloksia verrataan, ovat vain viitteellisiä. Ne kattavat suuren osan väestöstä ja ovat joissain määrin totuudenmukaisia, mutta jokainen ihmiskeho on erilainen, joten viitearvoja ei voi aina täysin soveltaa. Siksi onkin tärkeää muistaa katsoa myös peiliin ja verrata rasvaprosentin kertomia tuloksia siihen, mitä sieltä näkyy.

Nuorien rasvaprosentin mittaaminen on mahdollista, mutta tuloksia ei kuitenkaan voi pitää kovinkaan luotettavina. Kasvun ollessa kesken, kehon todellista rasvaprosenttia on lähes mahdoton saada selville. Kasvuvaiheessa se voi vaihdella hyvinkin paljon ja paino yleensä tasoittuukin kunnolla vasta myöhemmällä iällä.

Yleisesti ottaen rasvaprosentin mittaamista pidetään tärkeänä urheilijoille, joiden kehossa ei saa olla liikaa rasvaa. Ylipainoisten ihmisten kohdalla rasvaprosentti on tärkeä osa laihdutusta, koska se kertoo, onko pudonnut paino oikeasti rasvakudosta vai lihasmassaa.